Ramtha's School van Verlichting

De School van Oude Wijsheid

Ramtha’s School van Verlichting is een School van Oude Wijsheid, gelijkaardig aan de mysteriescholen van het oude Egypte, Griekenland en het Oosten en is gewijd aan het Grote Werk. De toepassing van Ramtha’s lessen in de praktijk is wat het Grote Werk onderscheidt van andere filosofieën.


De lessen van Ramtha zijn een uniek metafysisch gedachtesysteem. Zij vereisen een zeer zorgvuldig onderzoek en beschouwing om de volle betekenis en impact van hun inhoud te bevatten. Ramtha’s lessen zijn metafysisch van aard omdat ze gaan over de fundamentele vragen van ons bestaan:


Waar komen we vandaan?
Waar gaan we naartoe?
Wat is onze lotsbestemming?
Hoe verwezenlijken we dat?

Een uniek metafysisch gedachtesysteem


Ramtha’s gedachtesysteem is uniek en allesomvattend qua inhoud. Het verleent een wereldvisie, een benadering tot de realiteit die het mysterie wegneemt van vele vragen die gedurende eeuwen grote filosofen en denkers in vervoering hebben gebracht.

"Dus wat zijn de lessen van het Grote Werk waar je naar komt luisteren? Zij gaan niet over het occulte werk en inderdaad zij gaan niet over New Age. De boodschap die


ik je geef is de grondslag van de aarde, de kosmos. Dat is helemaal niet nieuw. De boodschap die ik je vertel is deze: dat wanneer jij God bent – en inderdaad dat ben je, filosofisch gesproken, - dan zou dit een bekoring moeten zijn om dat principe dichterbij te ervaren.” -Ramtha

Ramtha’s Introduction to the World Tour, Video ed. Yelm: JZK Publishing, a division of JZK, Inc., 1998.


Grondslagen van de leer

De vier hoekstenen van Ramtha's leer zijn:


1. De verklaring: "Jij bent God"
2. De opdracht om het onbekende bekend te maken
3. Het concept dat bewustzijn en energie de aard van de werkelijkheid creëren
4. De uitdaging om jezelf te overwinnen

Ramtha's lessen behandelen een immense hoeveelheid onderwerpen, toch dienen ze er allemaal toe de fundamentele concepten van zijn zienswijze toe te lichten. Hij benadrukt herhaaldelijk dat het geheel van zijn boodschap beschreven zou kunnen worden met de woorden: ‘Jij bent God’. Maar hoe interpreteren we deze verklaring? Er zijn waarschijnlijk evenveel definities van de term ‘God’ als dat er mensen op aarde zijn. Om Ramtha’s lessen correct te kunnen begrijpen, is het van cruciaal
belang dat we ons bewust worden van ons eigen concept van God en hoe het zich verhoudt tot Ramtha’s uitleg en definitie van God en de aard van de werkelijkheid. Dit vormt een van de belangrijkste aangelegenheden van de school: de herdefinitie van het zelf en de herdefiniëring van ons concept van God en het goddelijke.


Wat zal je leren?

De hierna volgende fundamentele concepten en disciplines van het Grote Werk worden aan de studenten van Ramtha’s School van Verlichting onderwezen:


de aard van bewustzijn en energie
God gezien in termen van de Waarnemer in quantumfysica
de kunst van het Creëren Van Je DagSM
de aard van Geest en materie
genetische evolutie en geest
het mysterie van de ziel en leven na de dood
wie is verantwoordelijk voor de individuele lotsbestemming? Kan die veranderd worden?
de chemie en neurobiologie van de hersenen in de creatie van realiteit
de disciplines van C&E® en het TorsieprocesSM die de kracht van de geest verbreden en verfijnen
de discipline van het op afstand zien van verleden, heden of toekomst
telepathie en verzenden-en-ontvangen
VeldwerkSM – de mogelijkheid om te focussen op een enkelvoudige gedachte gedurende een tijdspanne
iets uit het niets manifesteren
genezing met het Blauwe Lichaam®
Twilight® - een visualisatieproces gedurende de slaap

Kennis omzetten in persoonlijke ervaring

Studenten worden ingewijd via speciale disciplines door Ramtha ontwikkeld, die de kennis omzetten in persoonlijke ervaring. Dit laat de studenten toe om hun eigen persoonlijke waarheid, hun eigen persoonlijke wijsheid te beginnen ervaren en niet langer te steunen op geloof, vertrouwen of het woord van iemand anders. In deze school wordt je kennis gegeven die men nergens anders in de wereld terugvindt. De disciplines zijn dusdanig ontwikkeld dat niets aan het toeval of geloof wordt overgelaten. Ze laten je toe om de verklaring te toetsen dat je jouw eigen realiteit creëert.


De campus


Ramtha's School van Verlichting werd opgericht in 1988. Ramtha startte toen een reeks lessen die de grondslag werden voor de School van Oude Wijsheid, de wezenlijke school van de geest. De campus is gevestigd op JZ Knight's ranch in Yelm, Washington. De school is een plaats van bijzondere schoonheid en diepe sereniteit aan de uitlopers van de Mount Rainier. Grote cederbomen en sparren sieren het terrein en er heerst een gevoel van tijdloosheid. Zelfs in deze vredevolle natuurlijke omgeving, wordt het de studenten nochtans snel duidelijk dat de school niet past in de vooropgezette beelden die studenten zouden kunnen hebben van andere spirituele scholen. De instructie
van de lessen vindt niet plaats in een hotel of een conferentiecentrum met comfortabele stoelen. De meeste lessen worden georganiseerd in wat genoemd wordt de Grote Hal of de arena. De Grote Hal heeft voor 850 studenten zitplaatsen op een vloer van kunstgras. Ramtha geeft vaak les buiten op een van de grote grasvelden. De instructie kan


verschillende uren duren ongeacht de weersomstandigheden. Er is een plaats met picknick tafels, een openlucht terrein met eetkraampjes, een espresso bar, automaten met koude dranken, en een grote eetzaal waar de studenten de provisies kunnen opslaan die ze meebrengen om te eten. Tijdens uitgebreide sessies kunnen studenten slapen in de Grote Hal, in hun eigen tent of voertuig, op matten en slaapzakken die ze voor zichzelf voorzien. Er zijn kampeerdouches met heet water beschikbaar op de campus.

Het Quantum Café is een rond gebouw dat zich buiten de Grote Hal bevindt. Het is de boekenshop van de campus. Daar zal je niet alleen alle Ramtha boeken, video’s, foto’s en geluidsbanden terugvinden, maar ook meer dan 1500 andere titels die onderwerpen behandelen als fysica, neurologie, celbiologie, gezondheid en filosofie. Bovendien zijn er muziekcassettes en CD’s, geselecteerde kleding en een assortiment van producten die met de school gerelateerd zijn.
ramtha.com/html/rse-store


RAMBENELUX : rambenelux.blogspot.com | website


LABELS

ramtha, ramtha's, ramtha school of enlightenment, ramtha books, jz knight, ramtha school, ramtha belize, what the bleeb do we know, what the do we know, what the bleep do you know, what the bleep do we, what the bleep we know, what the bleep down the rabbit hole, what the bleep do we know, what the bleep, bleep do we know, whatthebleep, ramtha 2012, bleep


Webmaster Jo Linmans | Last updated 15/11/2016


Untitled Document Copyright © Rambenelux 2010. All Rights Reserved. Ramtha®, C&E®, Consciousness & Energy®, Fieldwork® The Tank® Blue Body® Twilight® Torsion Process®, Neighborhood Walk®, The Grid®, Create Your Day®, Become a Remarkable Life®, Mind As MatterSM, Analogical ArcherySM, and GladysSM are trademarks and service marks of JZ Knight and are used with permission.

Ramtha (C) 2010 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken